Formularz Deklaracji Członkowskiej:

Nazwa pliku z potwierdzeniem nie może przekraczać 15 znaków.

Prosimy załączyć potwierdzenie opłaty na numer konta: BGŻ S.A. 70 2030 0045 1110 0000 0404 5200 UWAGA! Zgłoszenia bez potwierdzenia wpłaty nie będą rozpatrywane:
A) KOLEKCJONER: 200 zł (100 zł wpisowe + 100 zł roczna składka członkowska)
B) SPORTOWIEC: 300 zł (100 zł wpisowe + 100 zł roczna składka członkowska + 100 zł roczna składka sportowa)
C) FUNKCJONARIUSZ-KOLEKCJONER: 50 zł (0 zł wpisowe + 50 zł roczna składka członkowska)
D) FUNKCJONARIUSZ-SPORTOWIEC: 150 zł (0 zł wpisowe + 50 zł roczna składka członkowska + 100 zł roczna składka sportowa)
E) MYŚLIWY-KOLEKCJONER: 150 zł (50 zł wpisowe + 100 zł roczna składka członkowska)
F) MYŚLIWY-SPORTOWIEC: 250 zł (50 zł wpisowe + 100 zł roczna składka członkowska + 100 składka sportowa)

Regulamin